یه کنکوری میدونه برای رسیدن به موفقیت نباید بهانه بیاره !

یه کنکوری میدونه برای رسیدن به موفقیت نباید بهانه بیاره !

آزمون های آنلاین فیزیک در   چهارشنبه ها ساعت ۲۰ برگزار می شود  و لغایت پنجشنبه ساعت ۲۰ کسانی که آزمون داده باشند در مسابقه و نتایج برتر شرکت داده می شوند و میتوانند پاسخ تشریحی و نتایج قهرمانی را از طریق پشتیبانان ما دریافت کنند. بعد از آن فایل سوالات آزمون روی سایت همچنان قرار خواهد داشت ولی امتیازات تاثیر داده نمی شود.

توجه: بعد از اتمام آزمون های آنلاین میتوانید با کلیک روی نمایش سوالات سوالات صحیح و غلط خود را بررسی کنید و در صورت نیاز به توضیح بیشتر یا پاسخ نامه تشریحی عضو کانال ما شوید.

تلفن : ۰۹۳۰۰۱۳۲۲۱۱        آی دی تلگرام پشتیبانی: @physicsBmarz_direct

آرشیو آزمون ها

آرشیو آزمون ها
آزمونک۱ پاییزه- سال دهم

آزمونک۱ پاییزه- سال دهم

exam10
آزمونک ۱ پاییزه – سال دوازدهم

آزمونک ۱ پاییزه – سال دوازدهم

exam12-tajrobi exam12-riazy
آزمونک ۱ پاییزه – سال یازدهم

آزمونک ۱ پاییزه – سال یازدهم

exam11
آزمون جامع فیزیک دهم و یازدهم- مهر ماه ۹۸

آزمون جامع فیزیک دهم و یازدهم- مهر ماه ۹۸

exam12-tajrobi exam12-riazy
آزمون ۴ تابستان دوازدهم-۲۴/۵/۹۸

آزمون ۴ تابستان دوازدهم-۲۴/۵/۹۸

آزمون تابستانه شماره ۳- ۹۸/۰۵/۱۶

آزمون تابستانه شماره ۳- ۹۸/۰۵/۱۶

exam12-tajrobi exam12-riazy
آزمونک تابستانه شماره ۱-سال دوازذهم

آزمونک تابستانه شماره ۱-سال دوازذهم

exam12-tajrobi exam12-riazy
آزمون فیزیک سال دوازدهم-مبحث حرکت شناسی

آزمون فیزیک سال دوازدهم-مبحث حرکت شناسی

exam12-tajrobi exam12-riazy
آزمون فیریک دهم

آزمون فیریک دهم

exam10
آزمون فیریک یازدهم

آزمون فیریک یازدهم

exam11