نمایش 1–6 از 14 نتیجه

17%تخفیف

پک جزوه نوسان و موج

بدون امتیاز 0 رای
خب اینم از پک جزوه نوسان و موج مون که سال هاست همراه رتبه های برترمون بوده و با کنکور هر سال آپدیت کردیم و شده یه جزوه ای که شمارو از چند منبعی بودن و سردرگمی بی نیاز میکنه!
متغیر برای هر شخص
0
300,000 250,000 تومان
13%تخفیف

جزوه دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
خب اینم از جزوه مبحث دینامیک مون که سال هاست همراه رتبه های برترمون بوده و با کنکور هر سال آپدیت کردیم و شده یه جزوه ای که شمارو از چند منبعی بودن و سردرگمی بی نیاز میکنه!
متغیر برای هر شخص
0
200,000 175,000 تومان
13%تخفیف

جزوه ویژگی های ماده و فشار

بدون امتیاز 0 رای
خب اینم از جزوه مبحث ویژگی های ماده و فشار مون که سال هاست همراه رتبه های برترمون بوده و با کنکور هر سال آپدیت کردیم و شده یه جزوه ای که شمارو از چند منبعی بودن و سردرگمی بی نیاز میکنه!
متغیر برای هر شخص
0
200,000 175,000 تومان
13%تخفیف

جزوه الکتریسیته ساکن

بدون امتیاز 0 رای

خب اینم از جزوه مبحث جزوه الکتریسیته ساکن مون که سال هاست همراه رتبه های برترمون بوده و با کنکور هر سال آپدیت کردیم و شده یه جزوه ای که شمارو از چند منبعی بودن و سردرگمی بی نیاز میکنه!

متغیر برای هر شخص
1
200,000 175,000 تومان
13%تخفیف

جزوه الکتریسیته جاری

بدون امتیاز 0 رای
خب اینم از جزوه مبحث جزوه الکتریسیته جاری مون که سال هاست همراه رتبه های برترمون بوده و با کنکور هر سال آپدیت کردیم و شده یه جزوه ای که شمارو از چند منبعی بودن و سردرگمی بی نیاز میکنه!
متغیر برای هر شخص
1
200,000 175,000 تومان
13%تخفیف

جزوه حرکت شناسی

بدون امتیاز 0 رای

خب اینم از جزوه مبحث حرکت شناسیمون که سال هاست همراه رتبه های برترمون بوده و با کنکور هر سال آپدیت کردیم و شده یه جزوه ای که شمارو از چند منبعی بودن و سردرگمی بی نیاز میکنه!

متغیر برای هر شخص
0
200,000 175,000 تومان