تاریخ شروع

00:00

چهارشنبه - 1402/12/09

تاریخ پایان

00:00

جمعه - 1402/12/18

آدرس

میدان معلم، کاشف شرقی 33 انتهای کوچه دست چپ پلاک 14

لینک ثبت‌نام: https://mohagheghphysics.com/?p=10599