آزمون فیریک دهم

آزمون فیزیک سال دهم

مبحث: جامع دهم

تعداد سؤالات: 30

زمان آزمون: 45دقیقه

شرکت کننده گرامی؛ توجه داشته باشید که فقط یک بار قادر به شرکت در این آزمون به صورت آنلاین خواهید بود. بنابراین از مشاهده تمامی سوالات قبل از به پایان رسیدن آزمون اطمینان حاصل فرمایید.