04 دسامبر

آزمون 15-فیزیک پایه سال یازدهم-13 آذر 1398

  • umohagheghphysicsu
  • 0

جهت شرکت در آزمون ها ثبت نام کنید یا از طریق لینک زیر ورود نمایید آی دی تلگرام پشتیبانی: @physicsBmarz_direct نام کاربری:رمز عبور:عضویترمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

07 نوامبر

آزمون جامع یازدهم-16 آبان 1398

  • umohagheghphysicsu
  • 0

جهت شرکت در آزمون ها ثبت نام کنید یا از طریق لینک زیر ورود نمایید آی دی تلگرام پشتیبانی: @physicsBmarz_direct نام کاربری:رمز عبور:عضویترمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

09 اکتبر

آزمونک 1 پاییزه – سال یازدهم

  • umohagheghphysicsu
  • 0

جهت شرکت در آزمون ها ثبت نام کنید یا از طریق لینک زیر ورود نمایید آی دی تلگرام پشتیبانی: @physicsBmarz_direct نام کاربری:رمز عبور:عضویترمز عبور خود را فراموش کرده اید؟